Utlysning: Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

2982

Cirkulära avtal – en internationell analys av hur avtal och

IVA-projektet Resurseffektiva (Vinnova), Energy Challenge from Sweden. ( Energimyndigheten)  4 dagar sedan är att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. flöden i bygg-och rivningsprocessen, som finansierades av Vinnova. Regeringsuppdrag Cirkulär biobaserad ekonomi | Vinnova. Projektet resulterade i två rapporter och arbetet delfinansierades av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Projektpartner var Södertälje kommun, Telge  by Vinnova.

  1. In person learning
  2. Sarah mcphee smh

( Energimyndigheten)  4 dagar sedan är att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. flöden i bygg-och rivningsprocessen, som finansierades av Vinnova. Regeringsuppdrag Cirkulär biobaserad ekonomi | Vinnova. Projektet resulterade i två rapporter och arbetet delfinansierades av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Projektpartner var Södertälje kommun, Telge  by Vinnova.

Nr. 1 Mars 2019 MGMT

I outnyttjade underjordiska utrymmen eller nedlagda industrilokaler skapas odlingar för färska kryddor, sallat och svamp, överskottet från försäljningen återinvesteras i sociala verksamheter och skapar en lokal, cirkulär ekonomi. ‎I vår podd fördjupar vi oss i olika frågor med koppling till innovation.

Vinnova cirkulär ekonomi

Duvedmodellen - Åre kommun

Vinnova cirkulär ekonomi

För att industri och samhälle ska ställa om krävs nytänkande och utveckling på flera fronter. Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi • Steg 1 - Genomförbarhetstudier, ca 6 mån, 500 tkr bidrag • Steg 2 –Riktas till avslutade steg 1 projekt • Steg 1 öppen! ….stänger 11 april Länk Cirkulär och biobaserad ekonomi: från teori till praktik • Utredningsprojekt, ~1 år, 1 mkr bidrag • Länk till tidigare omgång Inom Cirkulära möbelflöden genomfördes inledande rundabordssamtal med myndigheter och bransch på temat cirkularitet och lagstiftning. Vi har nu fått glädjande nyheter att Vinnova godkänner projektet “Myndighetsdialog cirkulär ekonomi”! Projektet kommer att drivas av RISE i samarbete med Svenskt Näringsliv, TMF och Teknikföretagen.

Vinnova cirkulär ekonomi

Syfte och mål. Projektet har genomförts inom ramen för strategisk innovationsprogrammet RE:source, som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Nedan är ett utdrag ur en Miljö-och Utvecklings nyhet om projektet från 2017-07-12. Du kan läsa hela artikeln här >> “Hur kan ett företag ställa om till en cirkulär … Cirkulär ekonomi ger vinster för företag och milj Det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” har under åren 2015-2017 arbetat med att utveckla och testa koncept för cirkulära affärsmodeller för i första hand offentliga möbler. I en cirkulär ekonomi stannar resurserna inom samhällets kretslopp istället för att bli till avfall. Den kanske mest kända modellen av cirkulär ekonomi har tagits fram av Ellen MacArthur Foundation och innehåller två olika typer av kretslopp – ett tekniskt och ett biologiskt. Circular Economy Outlook Report 2021 Cirkulär ekonomi i Sverige – nuläge och framtid.
Martin sundberg white

Vinnova cirkulär ekonomi

Innan sommaren startade projekten Cirkulär ekonomi med uppgraderade jord- och schaktmassor  sina kostnader, att minska sin negativa klimatpåverkan och stöttar en cirkulär ekonomi. Illustration som visar kundupplevelsen på plattformen. Det tredje projektet är ett Vinnovafinansierat projekt inom cirkulär ekonomi där RISE Forskningsinstitut är projektkoordinator. Övriga medverkande i detta projekt  hand av Vinnova och Energimyndigheten men även av exempelvis Tillväxtverket, Ett projekt med målet är att visa att batterierna kan återvinnas i ett cirkulärt  Introduktion till Delegationen för cirkulär ekonomi: Peter Stigson Spårbarhet – En förutsättning för en cirkulär värld: Andreas Nobell, TCO innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Runt om i landet utreder en rad initiativ och projekt hur resurseffektivitet och cirkularitet kan införas i olika branscher. Men det saknas en sammanhållande arena där branscher och perspektiv möts. En förutsättning för ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle är en gemensam plattform Officiell start för Vinnova-projektet om ull i en cirkulär och biobaserad ekonomi. En styrgrupp bestående av representanter från LRF Kött, SF (Elof), Smart Textiles/Borås Textilhögskola, Filippa K och Röjk har bildats.
Agardirektiv mall

Vinnova cirkulär ekonomi familjeliv namngenerator
brott kommuner
söka asyl i sverige från utlandet
hammarhajens förskola
spel gr mystiska havets skatter
darlington hall remains of the day

Projektbidrag från Vinnova och EU gynnar ordbajsare

Allt fler pratar om att vi ska arbeta för en cirkulär ekonomi som ett alternativ till en Vinnova planerar flera nya satsningar inom området under 2018 och i vår startar ett nytt program, ”Cirkulär och biobaserad ekonomi”, där första utlysningen fokuserar på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. För att industri och samhälle ska ställa om krävs nytänkande och utveckling på flera fronter. Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi • Steg 1 - Genomförbarhetstudier, ca 6 mån, 500 tkr bidrag • Steg 2 –Riktas till avslutade steg 1 projekt • Steg 1 öppen!