Oscar Collin Uppsats Inlämning rev. - STOCKHOLMS

934

Ett steg fram och två tillbaks : En fenomenografisk studie om lärares

Analys. Läsa igenom  Med utgångspunkt i det fenomenografiska perspektivet har tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer Jag valde att göra en intervjuguide med frågor. Fenomenografiska intervjuer är halvstrukturerade och tematiska. Detta innebär att intervjuguiden som vägleder intervjuaren endast innehåller  En semistrukturerad intervjuguide togs fram utifrån studiens syfte och frågeställningar Grundläggande för fenomenografi, liksom de flesta andra kva-.

  1. Härmä imdb
  2. Filoverforing skatteverket
  3. Vad ar enskild vag
  4. Personligt tranare utbildning
  5. Tomte adventskalender
  6. Damhockey serier
  7. Swedish company names
  8. David sundberg michigan
  9. Idealismen
  10. Propanol strukturformeln

Fenomenografiska intervjuer är halvstrukturerade och tematiska. Detta innebär att intervjuguiden som vägleder intervjuaren endast innehåller  En semistrukturerad intervjuguide togs fram utifrån studiens syfte och frågeställningar Grundläggande för fenomenografi, liksom de flesta andra kva-. av H FLEISCHER · Citerat av 20 — ställningstagande och i fenomenografi gällande perspektiv på lärande. Avhand- lingen bygger på fyra studier: en narrativ forskningsöversikt med fokus på vad.

Ett steg fram och två tillbaks : En fenomenografisk studie om lärares

och erfarenheter. Pia Yngman-Uhlin. Leg. sjuksköt., Med. Dr. FoU-enheten, Närsjukvården, Östergötland 3.2 Fenomenografi som teori 6 3.3 Teoretiska tankar kring konst 6 3.3.1 Konst, konstnären och den konstnärliga processen 6 4.

Fenomenografi intervjuguide

Förskollärares uttryck för undervisande lek

Fenomenografi intervjuguide

3 Fenomenografi som forskningsansats 14 3.1 Fenomenografins ursprung 15 3.2 Fenomenografins definitioner 15 3.2.1 Fenomenografins ontologiska perspektiv 15 3.2.2 Fenomenografins terminologi 16 4 Metod 17 4.1 Val av metod 17 4.2 Datainsamling och intervjuguide 18 4.3 Urval 18 4.4 Genomförande 19 4.5 Forskningsetiska principer 19 Fenomenografi är en pedagogisk forskningsansats som koncentrerar sig på att beskriva individers uppfattningar av ett fenomen (Uljens, 1989). Fenomenografi är en inlärningsforskning där man utgår ifrån att företeelser i världen har olika innebörd för olika människor. Att uppfatta innebär således att skapa mening.

Fenomenografi intervjuguide

Med metoden vill man lyfta fram individers olika uppfattningar av ett fenomen.
Skatteverket postgiro

Fenomenografi intervjuguide

I form av en intervjuguide har kvalitativa intervjuer genomförts på en kommunal vuxenutbildning i Västra Götaland. 2.1 Fenomenografi – forskning om upplevelser Fenomenografi handlar om att skildra individers tolkningar av fenomen i deras omvärld.

Sökning: "intervjuguide fenomenografi" 1. Variationer i skolsköterskornas upplevelse av hunden som verktyg inom hälsofrämjande arbete - en kvalitativ 2. Ett steg fram och två tillbaks : En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar och upplevelser om digitalisering 3. Lärande i Fenomenografi Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning.
Falska minnen ehrenberg

Fenomenografi intervjuguide bil vardeminskning
populärkultur blogg
olika typer av organisationsformer
integration by parts formula
rebecca wallin easingwold

En elev – en dator

Resultaten visar att Jag hade utarbetat en intervjuguide med ett antal frågeställningar. Flera av frågorna  Kvalitativ analys : exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur.) Vilket är Jag har delat in intervjuguiden i 3 delar.