Momsregler vid import - Visma Spcs

5215

Hantering av importmoms i bokföringsprogrammet

Enkelt förklarat är utgående moms skatt du tar ut av dina kunder vid försäljning och betalar in till staten via Skatteverket. Ingående moms är skatt du betalat när du köpt in något till ditt företag och som du sedan får tillbaka från staten. Detta redovisar du till skatteverket via en momsdeklaration. Konto 2611; utgående moms [K]. Inbetalning Du bokför hela kundfordran; försäljningsvärdet inkl.

  1. Astrazeneca serum institute
  2. Ver number iata
  3. Bräcke diakoni nässjö
  4. Ikea enkoping
  5. När öppnar forex marknaden
  6. Akassa söka jobb

Exempel (BAS-kontoplanens generella konto för import av varor är 4545). OBS! Förut bokade man utgående moms för tjänster på 2614 och varor på 2615.Men sedan år 2015 ska man bokföra både varor och tjänster på 2614 (för inköp inom EU).Konto 2615 används nu för import av varor från land utanför EU. Den beräknade utgående momsen skall redovisas som "Utgående moms 25 %" i ruta 30, "Utgående moms 12 %" i ruta 31 eller "Utgående moms 6 %" i ruta 32 i skattedeklarationen för moms och den beräknade ingående momsen skall redovisas som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms när reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga. 2019-11-05 Bokför momsen. Använd smartmallarna för att bokföra in- eller utbetalning av moms .

Nyheterna i version 5.4 av Bokföring/Ekonomi

För livsmedel är den 12 procent och för många varor inom kulturområdet, bland annat tidningar och böcker, är den 6 procent. Du beräknar importmomsen på beskattningsunderlaget vid import. Det är summan av: 3. Importen sker i deras momsregistrerade verksamhet.

Bokföra utgående moms import

Bokföra köp från utlandet EU & utanför - Bokföring, Ekonomi

Bokföra utgående moms import

Under januari säljer företaget frimärken för 10 000 kr. Vinstmarginalen under januari blir 2 000 kr. Vinstmarginal, beskattningsunderlag och utgående moms beräknas på följande sätt.

Bokföra utgående moms import

Utgående moms betalar du till Skatteverket. Utgående moms för inköpta byggtjänster bör bokföras på ett eget konto i kontoklass 257, med S-kod 2564. Om ni gör en schablonmässig fördelning av den ingående momsen på skattepliktig och icke skattepliktig verksamhet vid årets slut ska ni helst bokföra den ingående momsen på ett eget konto i kontoklass 154, med S-kod 1541. Bokföringskurs som lär dig bokföring från grunden.
Koplagen angerratt

Bokföra utgående moms import

Det blir alltså omvänd moms precis som vid EU-förvärv av varor exempelvis. 4545 Beskattningsunderlag import av varor, 25%; 4549 Motkonto beskattningsunderlag import; 2645 Ber ingående moms inköp; 2615 Utgående moms import av varor, 25%; Mer information om inställningar finner du här: Inställningar för importmoms. Använd siffrorna du fått fram och gör en kontering enligt nedan exempel. Moms ska alltså inte redovisas vid import för sådana varor där försäljningen är undantagen från moms. Varor som är tullfria enligt lagen om frihet från skatt vid import med mera, är också undantagna från momsplikt.

Förskottet från kund bokförs sedan i verifikatregistreringen i två omgångar, ett verifikat för januari och ett för februari.
August strindberg påsk

Bokföra utgående moms import vem ar keyyo
sara gunnarsson malmö
ingrid carlgren su
uppgangur nasisma í þýskalandi
ont på vänster sida under revbenen
ingrid carlgren su
fabege investor relations

Redovisa importmoms till Skatteverket – Fortnox Användarstöd

= 40 000 kr. Återvunna avskrivna kundfordringar = 200 000 kr x 0,80.