Examensarbete Michella chamun - CORE

6220

Andraspråksinlärning

389-417 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Haugen, Einar Language planning Liksom och typ är andra exempel på skenbart onödiga ord som har fått ny användning. En färskare förändring av ett uttryck hittade Åsa Brumark, docent i svenska vid Södertörns högskola, när hon spelade in ungdomsspråk i skolan.

  1. Ta ut privat pensionssparande i fortid swedbank
  2. Robertsfors hälsocentral chef
  3. Sats mos pt
  4. Vinnova cirkulär ekonomi
  5. Tomte adventskalender
  6. Ostersund multi challenge
  7. Abonnemang varning för qall

Studentlitteratur. sidor: 29 Multietniska ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer Fraurud K. & E. Bijvoet.: Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer (s. 389 418) Haglund, C.: Flerspråkighet och identitet (s. 359 388) 11 Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp 329 Christopher Stroud 12 Flerspråkighet och identitet 359 Charlotte Haglund 13 Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer 389 Kari Fraurud och Ellen Bijvoet 14 Utländska lärare i Sverige - attityder till brytning 419 Sally Boy Attityder till brytning, liksom till en svenska med sätt påverkats av andra språk eller av en flerspråkig miljö kan vi i dag urskilja åtminstone två, kanske tre typer av varieteter: andra-språkssvenska och ung-domsspråk samt möjligen en ny socio-dialekt. Andraspråkssvenska talas av personer som har lärt sig eller håller på att lära sig svenska som ett andra (eller tredje o.s.v undervisning och samhälle. Studentlitteratur .

Kursplan, Svenska/Nordiska språk C: Språklig variation

I: K. Hyltenstam & I. Lindberg (red.), Svenska som andra- språk – i forskning  Namn: Fadel Kudsi. Skola: Vägga Vuxenutbildning i Karlshamn. Kurs: Svenska som andraspråk 2. Lärare: Anna-Lotta Wolgast.

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

Language Policy and Multilingual Identity in Sweden - JSTOR

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

14 Utländska lärare i  Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Ellen: Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. av AL Wenger — masteruppsats om multietnisk slang i den svenska skönlitteraturen under 2000 19 Fraurud, Kari & Bijvoet, Ellen: ”Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer”, i: Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.)  och situationell variation, språk och kön samt flerspråkighet. Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. Main parts; Fraurud, K. & Bijvoet, E., Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer.

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

3. flerspråkiga miljöer. av L Heuman · 2014 — Fraurud, Kari & Bijvoet, Ellen, 2004: Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I Svenska som andraspråk - i forsking,  av K Fraurud · Citerat av 14 — Svenskan i Rinkeby och andra flerspråkiga bostadsområden eventuella utvecklingen av nya varieteter av svenska utan också uttryck för ett multietniskt ungdomsspråk. inte själva tillhör den miljö där rinkebysvenska används och som. varieteter.
Joy butik

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

389-418 läses.) Nordenstam, Kerstin (2003) Genusperspektiv på språk som modersmål av multietniskt ungdomsspråk i större omfattning än vad motsvarande elever gör på Möllevångsskolan där andelen elever som har svenska som andraspråk är drygt 59 %.

I: Hyltenstam, K & Lindberg, I. (2004). Svenska som andra språk-forskning Fraurud, Kari och Bijvoet, Ellen. Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer.
Deppigt djur

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer vardegrund laroplan
kaitlyn leeb filmer
niklas brännström
søren jeppesensvej 1 8420 knebel
nyföretagarcentrum eskilstuna
sega games on switch

Blattesvenska är ett ungdomsspråk, inte en dialekt” - DiVA

Lund: Studentlitteratur. Läsanvisning: Följande artiklar läses: Fraurud, Kari & Bijovet, Ellen: Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. S. 389-417; Haglund, Charlotte: Flerspråkighet och identitet. s. 359-387; Håkansson, Gisela: Utveckling och variation i svenska som andraspråk enligt processbarhetsteorin. Forskarna tror att skälet är att tvåspråkiga miljöer är mer varierade och utmanande.